CAE

A Cerificate in Advanced English (CAE) felsőfokú szintű nyelvtudás meglétét jelenti. A CAE vizsgát számos brit egyetem felvételi követelményként írja elő. Ezen a nyelvi szinten külföldi hallgatók tanulmányokat folytathatnak angol nyelven, és angol nyelvű szakképzési programokban vehetnek részt. A CAE az államilag elismert komplex felsőfokú angol nyelvvizsga megfelelője.  Egyszerre lehet belföldön (tovább tanulás, felvételihez plusz pontszám, diploma, nyelvvizsga pótlék stb.) és külföldön is használni honosítás nélkül.

A vizsga 5 részből áll, amik csak együtt tehetőek le, nem lehet szétválasztani őket külön szóbelli és írásbeli vizsgára: Reading – Olvasásértés, Writing – Írás készség, English in Use – az angol nyelv használata, Listening – Hallásértés, Speaking – Beszéd készség.

Reading: 1 óra 15 percig tart. Négy szöveget kell elolvasni és értelmezni, ami lehet reklám, újság cikk, hirdetés stb. A vizsgázónak 35-40 kérdésre kell válaszolnia a  szövegekkel kapcsolatban. Körülbelül 3000 szó ismerete szükséges ezen a szinten. Három feladattípus fordulhat elő: párosítás, a több közül egy jó/rossz válasz kiválasztása, szöveg kiegészítés hiányzó mondatokkal/paragrafusokkal.

Writing: 1 óra 30 percig tart. A vizsgázónak irányított fogalmazásokat kell írnia, ami lehet válasz cikkre, hirdetésre, hivatalos, baráti levélre stb. Az első rész kötelező, de a második részben a négy közül csak egy feladatot kell megoldani.

English in Use: 1 óráig tart. A vizsgázónak az öt gyakorlati feladat során azt kell bizonyítania, hogy nyelv tudását alkalmazni is tudja. 50 kérdésre kell választ adni. Előforduló feladatok: több opciós felelt választás, szóalkotás, szöveg kiegészítés, mondat transzformáció stb.

Listening: kb 45 percig tart. A vizsgázónak a szövegek lényegét kell megérteniük, azonosítani kell a szövegkörnyezetet, a beszélő hangulatát, illetve egyes feladatoknál (jegyzet kiegészítős) specifikus információkat is „ki kell hallani” a szövegből.. A szövegek lehetnek rádió közvetítések, interjúk, beszédek, reklámok stb. A vizsgázónak 30-35 kérdésre kell válaszolnia. A feladatok lehetnek: mondat kiegészítés, párosítás, az egy jó/rossz válasz kiválasztása stb.

Speaking: kb 15 percig tart. A szóbelin két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt. Először a két jelölt külön- külön beszél a vizsgáztatóval és válaszolnak a kérdésekre pl. karrier, érdeklődési kör stb témákban. A második részben egy adott témát a vizsgázóknak hosszabban és összefüggően ki kell fejtenie képek segítségével. A harmadik részben a két jelölt egymással is beszél, kérdezhetnek és válaszolnak, illetve egy adott feladatot, problémát közösen oldanak meg szintén valamilyen vizuális segítség alapján. A negyedik részben pedig az előző részben felvetett témát tárgyalják a vizsgázók és vizsgáztatók, de itt már elvontabb síkon.

A vizsgázó eredményeinek átlaga számít, tehát nem szükséges mind az öt részen elérni a megfelelt szintet, ahhoz hogy a vizsga sikeres legyen. A három megfelelt szintet A (kiváló), B(jó), C(megfelelt), a két nem megfelelt szintet D(éppen hogy sikertelen), E(gyenge) –vel jelölik. Ahhoz hogy a vizsgázó elérje a minimum követelményt, vagyis a C határ szintet, átlagban 60%- ot kell teljesítenie, viszont a 40%-os küszöbszintet minden vizsgarészen teljesíteni kell.

A vizsgát évente háromszor lehet letenni,  márciusban, júniusban és decemberben a British Council-nál. A vizsga letételétől számított 5 héten belül várható az eredmény (már online is megtekinthető saját kóddal), majd az eredmény után 4 héttel várható a bizonyítvány, és még két héten belül várható a magyar keményfedeles akkreditált bizonyítvány.

Aktuális 30 órás CAE tanfolyamok:

30 órás CAE tanfolyam – 2017. január 9-től

 

Aktuális 60 órás Pre-CAE tanfolyamok:

60 órás Pre-CAE tanfolyam – 2017. január 9-től